Sociální podnik Lakovna Ladná s.r.o.

Sociální podnik Lakovna Ladná s.r.o.

Název projektu:

Operační program Zaměstnanost – sociální podnikání

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010207
Období realizace projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Vybrané cílové skupiny: Osoby znevýhodněné na trhu práce

 • Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Osoby v nebo po výkonu trestu
 • Osoby opouštějící institucionální zařízení
 • Imigranti i azylanti

Region: území MAS Dolní Morava

Cíle podniku:

 • Vznik nového integračního sociálního podniku Lakovna Ladná s. r. o.
 • Zaměstnat osoby znevýhodněné na trhu práce, poměr těchto osob vůči celkovému počtu bude činit vždy minimálně 30%.
 • Trvalá motivace osob z cílových skupin a jejich dlouhodobé zaměstnání na vytvářených pracovních pozicích.
 • Poskytování psychosociální podpory v kooperaci s regionálními partnery v závislosti na konkrétních potřebách zaměstnanců.

Jsme sociální podnik. Co to znamená? Především dodržování těchto principů při naší práci:

 • Sociální princip
  Společnost zaměstnává převážně osoby OZP a jiné osoby z cílových skupin. Zaměřujeme se především na vztahy v sociálním podniku, které směřují k maximálně možnému zapojení pracovníků do rozhodování a k posílení sociální soudržnosti.
   
 • Ekonomický princip
  Minimálně 51% svého zisku reinvestuje do rozvoje sociálního podnikání, vybavení, vzdělávání zaměstnanců a naplňování společensky prospěšných cílů.
   
 • Environmentální princip
  Práškové lakování je šetrné k životnímu prostředí díky absenci zdraví škodlivých a zatěžujících látek. V rámci podnikání je eliminován vznik odpadů a využívají se ekologicky šetrné materiály. Zaměření a obor podnikání odpovídá ekologicky šetrné povrchové úpravě materiálů.
   
 • Místní princip
  Při výběru zaměstnanců je primárně vybíráno z místních obyvatel regionu Hodonínska a Břeclavska. Zároveň probíhá spolupráce s Úřadem Práce Břeclav. Rovněž je místní princip uplatňován při nákupu materiálů pocházející od místních dodavatelů.

Název projektu:

Rozvoj technologického vybavení podniku Lakovna Ladná s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0009236

Cíle projektu:

 1. Vznik nového integračního sociálního podniku Lakovna Ladná s.r.o., zaměřeného na obor povrchové úpravy materiálů - práškového lakování.
 2. V rámci projektu zaměstnat tři osoby z cílových skupin.
 3. Trvalá motivace osob z cílových skupin a jejich dlouhodobé zaměstnání na vytvářených pracovních pozicích.
 4. Poskytování psychosociální podpory v kooperaci s regionálními partnery v závislosti na konkrétních potřebách zaměstnanců.
 5. Kladný hospodářský výsledek po druhém roce provozu sociálního podniku.
 
www.lakovnaladna.cz na Facebooku
TOP